Logo

Ve středu 13. prosince jsme se vydali potěšit obyvatele Justynky v Hronově a přinést jim trochu předvánoční atmosféry. Připravili jsme si pro ně divadelní vystoupení s operkou od Josefa Svěráka a Jaroslava Uhlíře – O dvanácti měsíčkách.

Všechny naše kulisy a kostýmy jsme naložili do obecního automobilu a pan Vávra společně s naším panem školníkem panem Beranem, vše přestěhovali do Hronova.

My jsme se vydali do Hronova autobusem. Když jsme dorazili do Justynky, uvítala nás paní ředitelka, která nás uvedla do společenské místnosti, kde již na nás čekaly naše kulisy a kostýmy a také tam již čekali obyvatelé, kteří se přišli na naše vystoupení podívat.

Místnost ve které jsme vystupovali byla již vánočně vyzdobena a senioři již netrpělivě očekávali, co jsme jim přešli ukázat. Kulisy se nám tak akorát vešly do společenské místnosti, o to blíže jsme ale mohli seniorům být. Pohádka se nám moc povedla, obyvatelé nám s radostí tleskali a společné chvíle jsme zakončili společným zpěvem písně Vánoce, vánoce přicházejí.

Velmi děkujeme paní ředitelce Jitce Ansorgové za pozvání a z odměny pro děti a společně strávený čas.
Za odměnu si všechny děti pochutnaly na teplém čaij a výborném dortu v kavárně Pod křídly anděla a pak už nás čekala opět cesta domů autobusem.

Určitě si na příští rok pro seniory zase něco přichystáme.

Školní družina
14. prosince 2023 17:06
Publikoval: Zuzana Beranová