Logo
V sobotu 8. června 2024 se uskutečnila oslava při příležitosti výročí 150 let od založení naší školy. Již dlouho předem se vše chystalo, připravovalo a piloval se program.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program, který zahrnoval vystoupení dětí z mateřské školy, dětí ze základní školy, koncert žáků ZUŠ Police nad Metují v kostele sv. Prokopa, vystoupení Krejčíka Honzy pro děti. Během celého odpoledne si mohli hosté prohlédnout také prostory školy, kde byly připraveny historické fotografie a materiály z minulosti naší školy. V prostorách školní jídelny byla připravena výstava obrazů pana Antonína Vacka.
 V sobotu již od rána se pilně pracovalo, aby vše běželo, jak má. 
Občerstvení pro všechny zajistil pan Jiří John-catering a o hudební kulisu se postarala hudební skupina BTK.
Po společném uvítání pana starosty a paní ředitelky, jsme měli možnost nahlédnout do historie školy a dozvědět se střípky ze života ve škole i obci.
Poté následovalo vystoupení dětí z mateřské školy, které nám zazpívaly spoustu písniček, zatančily tanečky a zahrály také písničky Tři citrónky. Pro děti to byla možná první zkušenost vystupovat na tak velkém pódiu a před tolika lidmi, ale vše zvládly na jedničku.
Po představení školkových dětí, jsme společně se školáky a za doprovodu hudebníků ze skupiny BTK zazpívali písničky Statistika, Hlupáku, najdu tě a Z mechu a kapradí.
Poté měli návštěvníci možnost prohlédnout si za doprovodu pana Petra Vernera a pana Vernera mladšího kostel, včetně zvonů a hodinového stroje. Tuto možnost využilo během dne více než 90 zájemců.
Od 16 hodin byl pro návštěvníky připraven koncert žáků ze ZUŠ Police nad Metují. V kostele sv. Prokopa jsme se tak mohli zaposlouchat do skladeb pro žesťové nástroje, na které nám zahráli i bezděkovští žáci, kteří do ZUŠ dojíždí Matyáš Němec, František a Vašek Strnadovi,  a dále na violoncelo i klarinet. Sólově zazpívala Bára a Anička Beranovy  a nejstarší sbor ze ZUŠ Studánka.
Po koncertě už pokračoval program divadelním vystoupení žáků ZŠ, kteří navštěvují hudebně dramatický kroužek. Zahráli nám hru Království (zlo)zvyků, která byla doplněna množstvím písniček ze známých i méně známých pohádek. Jedinou vadou na kráse bylo špatně fungující ozvučení, které celkový dojem poněkud kazilo a dětem zkomplikovalo jejich vystupování, kdy musely neustále kontrolovat, zda mikrofon funguje a jsou slyšet či nikoliv. Stačilo přitom jen, aby byly všechny mikrofony plně nabité:-(
Velmi nás překvapila závěrečná píseň Plány jdou, kde se s polu s dětmi představil i náš pan školník, pan Beran. Všechny přítomné písnička pobavila a roztleskala. Za odvahu panu Beranovi dáváme palec nahoru:-)

Překvapením pro všechny návštěvníky a hosty bylo vystoupení Krejčíka Honzy, který s dětmi tajně nacvičil písničku k oslavě naší školy s názvem Volá škola z Bezděkova. Písničku speciálně pro nás napsal textař pan Jiří Teper, pan Honza Vávra (Krejčík Honza) ji zhudebnil a natočil. Veřejná produkce této písničky tak byla třešničkou na dortu celého dne.
Školáci pilně písničku nacvičovali a v neděli 26. května celý den nahrávali v improvizovaném nahrávacím studiu ve škole, aby vznikla písnička, která tu pro nás všechny bude jako připomínka tohoto významného výročí.

Výslednou nahrávku naleznete na následujícím odkazu:  https://youtu.be/p-XJpvI95C4?feature=shared

Chtěli bychom velmi poděkovat Obci Bezděkov nad Metují za finanční a materiální pomoc a podporu, panu místostarostovi Martinu Jirmannovi za velkou pomoc s organizací a technickým zajištěním celé akce, bezděkovským hasičům a TJ Sokol Bezděkov za zapůjčení a postavení stanů a lavic,  Lantovým a Kohlovým za zapůjčení a obsluhování kolotoče, učitelům a žákům ZUŠ Police nad Metují za krásný koncert, pánům Vernerovým za pomoc se zajištěním koncertu ZUŠ v kostele a s prováděním hostů v kostele i všem dalším, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách a relizaci této akce. (Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla:-) )
Moc si vážíme vaší pomoci.
Základní škola
17. června 2024 11:22
Publikoval: Zuzana Beranová