Logo

Preventivní program - První pomoc - Záchranná služba KHK

Ve čtvrtek 22. února nás navštívil ve škole pan Jan Týfa, který kromě toho, že je profesionálním hasičem a seznámil nás již s prací hasičů, nás přišel seznámit také s postupy poskytování první pomoci a záchrany života při náhlých příhodách, úrazech a nehodách, protože pracuje také jako řidič záchranář u Záchranné služby v Broumově.
Nejprve jsme shlédli video, které opisovalo správný postup při poskytování první pomoci v případě náhlého selhání srdce. Popisovali jsme si, jakým způsobem a kam je třeba zavolat v případě, že jsme svědky nějaké nehody nebo úrazu a o vše můžeme jako laici pro nemocného udělat.

Měli jsme také možnost vidět nácvikovou figurínu - Pepu, který je určen pro trénování resuscitace pro zdravotníky a účastníky kurzů první pomoci.
Dozvěděli jsme se také, kde přesně, jakou silou, jak rychle a jak dlouho je třžeba stlačovat hrudník a provádět nepřímou masáž srdce. Poslechli jsme si písničku, podle jejíhož rytmu se nám lépe masírovalo. Překvapilo nás, že je třeba hrudník stlačit poměrně velkou silou. Pro některé z dětí to bylo opravdu fyzicky velmi náročné.

Mohli jsme si ted všichni vyzkoušet nejen stlačování hrudníku ale také umělé dýchání.

Moc děkujeme pan Týfovi za skvělou přednášku, spoustu nových informací a především za možnost vyzkoušet si resuscitaci na vlastní kůži.

Základní škola
22. února 2024 17:09
Publikoval: Zuzana Beranová