Logo

Na začátku školního roku jsme byli osloveni jako nově vznikající samostatná Základní škola a Mateřská škola Bezděkov nad Metují, příspěvková organizace, s možností zapojení se do projektu Škola hrou aneb Merkur pomáhá, který ve spolupráci s firmou Merkur a pod záštitou starosty města Police nad Metují zajišťuje nadační fond Modráček zastoupený prezidentem fondu panem Karlem Sladkým.

Cílem projektu je zajistit pro žáky 1. stupně ZŠ a děti předškolního věku, kteří se připravují na nástup do základní školy, potřebné množství stavebnic Merkur. Jedná se o speciálně vytvořenou edukativní řadu stavebnic, která vznikla ve spolupráci s pedagogy a je navržena pro přímou podporu vzdělávání dětí mladšího školního věku. Děti si mohou prostřednictvím stavebnice procvičovat abecedu, početní příklady a trénovat jemnou motoriku, která je pro praktický život velmi důležitá.

Nadační fond oslovil místní podnikatele s prosbou o podporu naší školy, pro kterou bylo třeba pořídit celkem 26 kusů stavebnic. 
Během poměrně krátké chvíle se vše podařilo a dne 30. listopadu 2023 bylo našim žákům za účasti prezidenta nadačního fondu Modráček, pana Karla Sladkého, zástupců podnikatelů, kteří na stavebnice přispěli a také zástupců Obce Bezděkov nad Metují, která je zřizovatelem školy, předáno všech 26 stavebnic, které budou sloužit k obohacení výuky. Každý žák dostal svou vlastní stavebnici, se kterou bude během vyučování moci pracovat.

Děkujeme tímto následujícím dárcům, kteří se o pořízení 26 kusů stavebnic pro naši základní školu zasloužili:  Firma Bezedos s.r.o., Velké Poříčí,  pan Martin Jirmann, Bezděkov nad Metují, pan Petr Jirmann, Bezděkov nad Metují, pan Miloš Hubka, Nízká Srbská, pan Pavel Jansa, Bezděkov nad Metují, pan Jaromír Beran – broušení a prodej skla, Bezděkov nad Metují, Bazény Machov- pan Ondřej Purtig,  Elektrokola Náchod – Bohdan Fišer, pan Lukáš Němec, Bezděkov nad Metují,  firma Hadali s. r. o. - pan David Líbal, Hotel na Mýtě, Bezděkov nad Metují a pan Tomáš Verner – V-Ing. s. r. o. Bezděkov nad Metují.

 

Všem dárcům velmi děkujeme a vážíme si jejich podpory, díky které budou mít žáci ze Základní a Mateřské školy v Bezděkově nad Metují, možnost trénovat nejen své hlavičky ale také kreativitu a prstíky.

 

                     

Základní škola
30. listopadu 2023 19:17
Publikoval: Zuzana Beranová