Logo

Vyjádření školy k plánované stávce v pondělí dne 27. listopadu 2023

Jak již je známo z médií, školské odbory vyhlásily na den 27. listopadu 2023 jednodenní stávku ve školách a školských zařízeních z následujících důvodů:

  • Zabránit nekoncepčním zásahům do fungujícího vzdělávacího systému
  • Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
  • Zabránit snižování počtu asistentů pedagoga, bez nichž by byla výrazně ovlivněna péče o žáky nadané nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků v roce 2024 snížily
  • Zabránit snižování počtu odučených hodin financovaných ze státního rozpočtu ( PhMax), které se dotkne především malotřídních škol a středních škol

Všichni zaměstnanci naší školy dostali možnost se aktivně do stávky zapojit, jednoznačně stojíme za našimi nepedagogickými zaměstnanci, bez kterých by naše škola nemohla vůbec fungovat a jejichž platů se vládní škrty mají citelně dotknout.

Uvědomujeme si ale, že uzavřením MŠ i ZŠ by pro vás nastaly komplikace s péči o Vaše děti, rozhodli jsme se proto do stávky aktivně nezapojit, nicméně s ní SOUHLASÍME.

Provoz MŠ, ZŠ, školní družiny i školní jídelny tedy v pondělí  27. 11. 2023  NEBUDE OMEZEN.

 

Děkujeme

                                       Za ZŠ a MŠ Bezděkov nad Metují  

                                                                                                                                                    Zuzana Beranová, DiS.

                                                                                                                                                          ředitelka školyInformace ke stávce

dopis_skolskych_odboru_rodicum_-_14-_11-_2023

Základní škola
22. listopadu 2023 11:05
Publikoval: Zuzana Beranová