Logo

Začátek školního roku ve škole a školce

Letošní začátek školního roku byl pro většinu z nás něčím nový nebo alespoň jiný.

Od 1. září se naše škola osamostatnila a získala vlastní samostatnou právní subjektivitu. Přesný název naší školy tedy je Základní škola a Mateřská škola Bezděkov nad Metují, příspěvková organizace.

Všichni věříme, že tento krok povede k užší spolupráci nejen s rodiči a zástupci obce ale také přiblíží školu a školní prostředí široké veřejnosti.

Do mateřské školy v září nastoupilo 6 nových dětí, v současné době je tedy ve školce celkem 22 dětí.   Byly to nejen děti, kdo přišel do školky nový – od září pracují v naší školce také dvě nové paní učitelky - Petra Ševců a Lucie Duchoslavová. Obě paní učitelky se na děti moc těšily a vzájemné seznamování proběhlo bez potíží. Všechny děti se postupně seznamují s režimem mateřské školy, poznávají své nové kamarády a užívají se hezkého ještě letního počasí.

Do základní školy letos nastoupilo 6 prvňáčků, 3 chlapci a 3 děvčata. První slavnostní školní den malé žáčky do školy doprovodili rodiče a společně s panem starostou jsme děti přivítali v první třídě. Všichni prvňáčci se do školy těšili a velmi rychle si zvykají na nové prostředí, kamarády, školní režim a nové povinnosti. Ve druhé třídě máme jednoho žáčka, ve třetí třídě 7 a ve čtvrté třídě 3 žáky. Celkem naši školu letos navštěvuje 17 žáků.

Také v základní škole nastaly změny – do školy také nastoupily dvě nové paní učitelky – Kateřina Boučková, která bude třídní učitelkou 1. a 2. ročníku a paní Lenka Schwenke Petrová jako třídní 3. a 4. ročníku.

Pedagogické pracovníky ještě doplňuje paní asistentka pedagoga  Lucie Bernardová a paní Zuzana Beranová, která kromě ředitelování i nadále zůstává ve školní družině i ve škole jako učitelka anglického jazyka.

Ve školní jídelně i nadále výborně vaří paní Michaela Khunová, o provoz budovy a naši bezpečnost se stará pan Jaromír Beran a jako uklízečka a pomocná kuchařka k nám přibyla paní Romana Jirmanová.

Ve dnech 13. a 14. září proběhly v mateřské škole i základní škole úvodní schůzky s rodiči, kde byli rodiči seznámeni s organizačními změnami, provozními záležitostmi a plány školky i školy na nadcházející období.

Nejbližší společnou akcí, která je určena pro širokou veřejnost je tradiční DRAKIÁDA, která se bude konat ve čtvrtek 21. září od 15:30 na louce za kostelem.                                                                                                   

PŘEJEME VŠEM DĚTEM, ŽÁKŮM, ZAMĚSTNANCŮM A RODIČŮM CO NEJSNAZŠÍ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU A HODNĚ PŘÍJEMNÝCH SPOLEČNĚ STRÁVENÝCH CHVIL smile

Základní škola
17. září 2023 22:41
Publikoval: Michal Rejl