Logo

Povinně zveřejňované informace

1. Název Základní škola a Mateřská škola Bezděkov nad Metují, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

Právní forma: příspěvková organizace zřízená k 1.9.2023 (rejstřík obchodní a živnostenský)

Zřizovatel:
Obec Bězděkov nad Metují
Bězděkov nad Metují 164
549 64 Bezděkov nad Metují
IČO: 00653691
DIČ: CZ00653691
Web: www.bezdekov.org
Tel: +420 491 541 130

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek - ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní informace
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Bezděkov nad Metují, příspěvková organizace
Bezděkov nad Metují 69
549 64 Bezděkov nad Metují

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola:

Základní škola Bezděkov nad Metují
Bezděkov nad Metují 69
549 64 Bezděkov nad Metují

Mateřská škola:

Mateřská škola Bezděkov nad Metují
Bezděkov nad Metují 69
549 64 Bezděkov nad Metují

Školní družina:

Školní družina Bezděkov nad Metují
Bezděkov nad Metují 69
549 64 Bezděkov nad Metují

Školní jídelna:

Školní jídelna Bezděkov nad Metují
Bezděkov nad Metují 69
549 64 Bezděkov nad Metují

4.3 Úřední hodiny

Po, Út, St, Čt, Pá: 6:00 - 16:00

So, Ne: zavřeno

4.4 Telefonní čísla

Kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

www.skolabezdekov.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola a Mateřská škola Bezděkov nad Metují, příspěvková organizace

Bezděkov nad Metují 69
549 64 Bezděkov nad Metují

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny

info@skolabezdekov.cz

4.8 Datová schránka

5ru6hyi

5. Případné platby lze poukázat těmito způsoby

Bankovní spojení:

6. IČO

177 26 697

7. Plátce daně z přidané hodnoty

(nejsme plátci DPH)

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Důležité dokumenty a informace naleznete v dokumentech naší školy

8.2 Rozpočet

Rozpočty a závěrečné účty jsou k dispozici v dokumentech naší školy

9. Žádosti o informace

a) ústně v budově školy v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Bezděkov nad Metují
Bezděkov nad Metují 69, 549 64 Bezděkov nad Metují

c) písemně prostřednictví datové schránky: 5ru6hyi

d) elektronicky na email info@skolabezdekov.cz

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

Informace v sekci dokumenty

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí či usnesení dosud nebyla vydána.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenční smlouvy

Licence nebyly poskytnuty.

13.2 Výhradní licence

Organizace nemá uzavřené žádné licenční smlouvy nebo výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou umístěny v sekci Dokumenty.