Logo

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky:

- www.skolabezdekov.cz

Struktura informací

Webové stránky byly vytvořeny podle specifikace W3C (HTML 5) a vizuálně naformátovány kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF a některé další. (např. přílohy úřední desky) To zejména z důvodu, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát nepodporuje, nebo jsou příliš velké. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů nabízíme ONLINE prohlížeč, nebo je možné zdarma stáhnout pro MS Office dokumenty LibreOffice či OpenOffice a pro PDF dokumenty aplikaci Adobe Acrobat. V některých moderních webových prohlížečích je aplikace pro zobrazení těchto dokumentů již integrována.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2.8.2023

Toto prohlášení bylo aktualizováno dne 30.5.2024

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Základní škola a Mateřská škola Bezděkov nad Metují, příspěvková organizace
Bezděkov nad Metují 69
549 64 Bezděkov nad Metují

IČ: 17726697
E-mail: info@skolabezdekov.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

E-mail: michal@rejl.cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

E-mail: pristupnost@dia.gov.cz